Bolagsstyrning

Läs mer
Bolagsordning

Läs mer
Personuppgiftspolicy

Kallelser till bolagsstämmor och årsredovisningar

2019

Fond 11
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Kallelse årsstämma 2019
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Fullmaktsformulär
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Årsredovisning 2018

Fond 14
Svenska Bostadsfonden 14 AB - Kallelse årsstämma 2019
Svenska Bostadsfonden 14 AB - Fullmaktsformulär årsstämma 2019

2018

Fond 11
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Kallelse extra bolagsstämma 2018
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2018
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Kallelse årsstämma 2018
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Årsredovisning 2017
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Fullmaktsformulär
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Hållbarhetsredovisning

Fond 12
Svenska Bostadsfonden 12 AB - Kallelse extra bolagsstämma 2018
Svenska Bostadsfonden 12 AB - Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2018
Svenska Bostadsfonden 12 AB - Kallelse årsstämma 2018
Svenska Bostadsfonden 12 AB - Årsredovisning 2017
Svenska Bostadsfonden 12 AB - Fullmaktsformulär
Svenska Bostadsfonden 12 AB - Hållbarhetsredovisning

Fond 14
Svenska Bostadsfonden 14 AB - Kallelse extra bolagsstämma 2018
Svenska Bostadsfonden 14 AB - Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2018

2017

Fond 9
Svenska Bostadsfonden 9 AB - Kallelse årsstämma 2017
Svenska Bostadsfonden 9 AB - Årsredovisning 2016
Svenska Bostadsfonden 9 AB - Fullmaktsformulär

Fond 10
Svenska Bostadsfonden 10 AB - Kallelse årsstämma 2017
Svenska Bostadsfonden 10 AB - Årsredovisning 2016
Svenska Bostadsfonden 10 AB - Fullmaktsformulär

Fond 11
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Kallelse årsstämma 2017
Svenska Bostdsfonden 11 AB - Årsredovisning 2016
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Fullmaktsformulär
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Hållbarhetsredovisning

Fond 12
Svenska Bostadsfonden 12 AB - Kallelse årsstämma 2017
Svenska Bostadsfonden 12 AB - Årsredovisning 2016
Svenska Bostadsfonden 12 AB - Fullmaktsformulär

Fond 14
Svenska Bostadsfonden 14 AB - Kommuniké från årsstämma 2017
Svenska Bostadsfonden 14 AB - Kallelse årsstämma 2017
Svenska Bostadsfonden 14 AB - Årsredovisning 2016
Svenska Bostadsfonden 14 AB - Fullmaktsformulär
Svenska Bostadsfonden 14 AB - Hållbarhetsredovisning

2016

Fond 14
SBF 14 - Kallelse extra bolagsstämma 161213
SBF 14 - Fullmaktsformulär

Fond 8
Svenska Bostadsfonden 8 AB - Kallelse till årsstämma 2016
Svenska Bostadsfonden 8 AB - Årsredovisning 2015
Svenska Bostadsfonden 8 AB - Fullmaktsformulär

Fond 9
Svenska Bostadsfonden 9 AB - Kallelse till årsstämma 2016

Fond 10
Svenska Bostadsfonden 10 AB - Kallelse till årsstämma 2016

Fond 11
Svenska Bostadsfonden 11 AB - Kallelse till årsstämma 2016

Fond 12
Svenska Bostadsfonden 12 AB - Kallelse till årsstämma 2016