Hörby

Hörby ligger mitt i Skåne och tillhör den starka Öresundsregionen, ungefär 5 mil från Malmö. Utpendlingen är omfattande, ungefär hälften av nattbefolkningen pendlar till arbetsplats i annan kommun. E22:an mellan Lund och Kristianstad är tungt trafikerad och för närvarande diskuteras en utbyggnad, vilket skulle korta restiden till Lund med 5-10 minuter.

Befolkningsutveckling och näringsliv

  • Hörbys befolkning ökade 4,55 % för perioden 2002-2007.
  • För åldersgruppen 20-45, som generellt sett är överrepresenterad bland hyresgäster, är befolkningsökningen för samma period 5,43 %.
  • Arbetslösheten är 2,3 % för mars. Av tradition är staden en aktiv handelsort med över 1 000 små och medelstora företag.
  • Tätorten har stadsprägel och här finns över 100 butiker och fackhandlare. Var tionde Hörbybo är egen företagare.
  • Näringslivet i Hörby drar nytta av en överspillningseffekt från framför allt Lund och antalet nyetableringar ökar för andra året i rad.

Framtiden

En omstrukturering av näringslivet är på gång till följd av att kunskaps- och innovationsföretag söker sig till kommunen. För butiker i A-läge råder lokalbrist. Hörbybostäder, det kommunala bostadsbolaget, har sålt 222 lägenheter till Svenska Bostadsfonden i syfte att frigöra kapital så att de kan erbjuda kommuninvånarna fler nya hyreslägenheter och samtidigt utveckla boendet i Hörby. Kommunen ser positivt på att fler fastighetsägare är med och utvecklar boendet på orten.

Rössjöholm 11
Fastigheten ligger 300 meter från Nya Torg i centrala Hörby. Läs mer
Spannarp 1,5 & 6
Det är tre separata byggnader som tillhör samma förvaltning. Fastigheterna ligger 400m från Nya Torg i centrala Hörby Läs mer
Gyllebo 9 & 10
Fastigheten ligger ca 400m från Nya Torg i Hörby. Läs mer
Häckeberga 11
Fastigheten ligger ca 600 m från Nya Torg i Hörby. Radhusen är byggda 1988 Läs mer
Pugerup 35
Fastigheten ligger ca 300 m från Nya Torg i Hörby. Byggnaden uppfördes 1992. Läs mer
Gyllebo 6 och 15
Läs mer
Gårdstånga 2
Läs mer
Lindholmen 35
Läs mer
Maltesholm 11
Läs mer
Sofiero 1
Läs mer
Sofiero 3
Läs mer
Stureholm 16
Fastigheten byggd 1970. Läs mer
Örtofta 1 och 2
Läs mer
Östraby 10:61
Läs mer
Östraby 1:6
Läs mer