Investera

Vill du också äga ett hyreshus? Fyll i formuläret nedan för att investera i Svenska Bostadsfonden. Genom att klicka i menyn till vänster kan du läsa mer om vår ortsanalys och arbetet bakom våra investeringar i fastigheter - hur, var och varför vi investerar i just hyreshus.


Ja, jag vill investera SEK

Vänligen skicka mig teckningsanmälan när en emission är öppen.
Namn

Gatuadress
Postnr
Ort
E-postadress
Telefon
Mobil
Ev marknadsförare
Län
Pref A
Förlagslån + pref B

Genom denna anmälan har du visat intresse av att investera i värdepapper utgivna av emittenten. Emittenten kommer att skicka teckningsanmälan och nödvändiga handlingar till dig för underskrift så att du skall kunna göra önskad investering och för att registrering av värdepappret ska kunna ske. Vid registrering kommer tilldelning att ske i den ordning teckningsanmälan är emittenten tillhanda. Emittenten förebehåller sig rätten att förkorta, förlänga eller ställa in emissionen.

  1. Namn
  2. E-postadress
  3. Telefon
  4. Meddelande

Läs vår förvaltnings-
rapport på webben

För att förenkla för våra investerare går vår förvaltningsrapport att läsa direkt på webben. Klicka nedan för att läsa rapporten.